Nieuws over Contradictio
01-04-2012
De website is vernieuwd, en in opbouw
 
01-01-2012
Nog steeds volop actief met adviezen.
 
   
 
Wat doen we

Contradictio  levert jaarlijks tientallen adviezen.

Hieronder enkele voorbeelden.
 • wat is er precies afgesproken over de meting van baggerwerkzaamheden.
 • wat betekent de coordinatieplicht voor de aannemer.
 • mag de opdrachtgever zomaar delen uit een bestek halen en zelf gaan doen.
 • de gemeente sluit opeens selectief de weg af voor vrachtverkeer van een grondwerk
 • mag de aanbestedende dienst mij zomaar passeren bij de gunning vanwege...
 • het staat niet in de besteksomschrijving, maar hoort het er wel bij ?
 • de opdrachtgever wil geen meerwerk erkennen
 • volgens de opdrachtgever is dat het risico van de aannemer
 • op de onderaannemingsovereenkomst worden zoveel extra voorwaarden gelegd...
 • de hoofdaannemer gedraagt zich bikkelhard naar de onderaannemer
 • de aanbestedende dienst stelt wel heel hoge eisen..
 • dit stond niet in het bestek, maar de opdrachtgever beroept zich op de UAV
 • is het beroep op de Standaard 2005 terecht..