Nieuws over Contradictio
01-04-2012
De website is vernieuwd, en in opbouw
 
01-01-2012
Nog steeds volop actief met adviezen.
 
   
 

 

UAV 1989 Meer en minderwerk

 Herziening van verrekenprijs.

 39,2 

Indien meer dan 10% afwijking, over de gehele afwijking andere verrekenprijs mogelijk.

 36,4

Bestekswijzigingen verrekenen tegen prijzen die vooraf met opdrachtgever zijn overeengekomen.

 Bij meerwerk prijzen van directe kosten met vergoeding voor AK winst en risico

 In meerwerkprijs vergoeding begrepen voor vertragingsschade. Die niet meer apart.

De vergoeding heeft niet het karakter van schade vergoeding


Meer en minderwerk:

-        36 bestekswijzigingen

-        37 stelposten

-        39 verrekenbare hoeveelheden

-        38,2 niet verrekenbare hoeveelheden , afwijking van geschatte hoeveelheid

-        in de UAV voor verrekening als meer en minderwerk voorgeschreven

Verrekening van meer en minderwerk:

-        5,6 hogere eisen aan het werk

-        10,3 voorlopige ingebruikneming

-        11,5 herstel in onderhoudsperiode

-        14,4 schorsing van het werk

-        17,3 vervanging van verwerkte bouwstoffen

-        33 onjuist gebleken vermoeden van onvoldoend werk

-        44,7 herstel schade aan het werk

Verrekening op andere wijze, bijbetaling: (dus niet bij saldo meer en minderwerk)

-        3,2 niet aanwijzen directie

-        6,2 gevolgen naleving voorschriften bijzondere aard

-        26,7 wijziging in goedgekeurd tijdschema of werkplan

-        29,2 afwijkingen in afmetingen van het werk

-        29,3 verschillen tussen werkelijke en in bestek aangeduide toestand

-        31,4 gebruik door derden van door aannemer gemaakt werk

-        34 wijziging in de uitvoering van het werk

-        47,2 onvoorziene omstandigheden

 Inhouding:

-        18,6,7,12 / 42,6 met keuring van bouwstoffen verbandhoudende kosten

-        42,6 korting wegens te late oplevering

Niet in UAV, vergoeding wegens geleden vertragingsschade