Nieuws over Contradictio
01-04-2012
De website is vernieuwd, en in opbouw
 
01-01-2012
Nog steeds volop actief met adviezen.
 
   
 

 

Begin 2005 hebben Sjaak Kroon, Jelle Dirksen en Jan Bezemer Contradictio opgericht, in de vorm van een maatschap, waarbij zij zich primair op het Noord-Hollandse midden- en kleinbedrijf hebben gericht. Later hebben zij hun werkterrein uitgebreid naar Utrecht en Zuid-Holland. Per 1 januari 2011 is de maatschap opgeheven en als specialisme ondergebracht bij J.Bezemer Adviezen B.V.
Jan Bezemer adviseerde op juridisch gebied, Sjaak Kroon op bedrijfsmatig gebied en Jelle Dirksen op het technisch gebied. Beide laatsten kunnen nog steeds via Contradictio worden ingeschakeld voor adviezen op deze gebieden.