Nieuws over Contradictio
01-04-2012
De website is vernieuwd, en in opbouw
 
01-01-2012
Nog steeds volop actief met adviezen.
 
   
 

home

 

Welkom op de website van Contradictio

Contradictio is gespecialiseerd in vooral juridische adviezen voor de sector grond- weg- en waterbouw.

We hebben een langdurige ervaring in dit werkveld.

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de techniek van het werk, de wijze van contracteren, de inhoud van de contracten zelf, de omgang met het thema integriteit en de invloed van de verzakelijking van de markt van overheidsopdrachten. Niet altijd heeft de kennis en ervaring gelijke tred gehouden met de ontwikkelingen die zich voordoen, en niet altijd is er sprake van een gelijk speelveld. 

De toedeling van verantwoordelijkheden en risico's is bij elke overeenkomst van belang, maar bij bestekken en bij de nieuwere innovatieve aanbestedingsvormen, wordt wel steeds meer richting opdrachtnemer geschoven. Als dat voor deze te grote gevolgen heeft kan dat tot diepgaande meningsverschillen leiden, waarbij een onafhankelijk advies van groot belang is. Wij helpen daar graag bij.